" "
Béc tưới nhỏ giọt JSC 4.2LPH
Xem
 Béc tưới nhỏ giọt JSC 2.2LPH
Xem
Béc tưới nhỏ giọt Ceta 4LPH (Black)
Xem
Béc tưới nhỏ giọt Ceta 2LPH (Red)
Xem
Béc tưới nhỏ giọt Asta Drip 8LPH (Green)
Xem
Béc tưới nhỏ giọt Asta Drip 4LPH (Black)
Xem
 Béc tưới nhỏ giọt Agri Drip Emitter
Xem